Få et overblik over Danes Worldwides nyheder her

Forslag til nye dagpengeregler

Optjeningsretten på dagpenge

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en ny skatteaftale, som – hvis vedtaget – vil udelukke mange udlandsdanskere fra dagpengesystemet.

I et forslag offentliggjort 6. februar 2018 af Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti om en ny skatteaftale er det et såkaldt opholdskrav i forbindelse med dagpenge, som vil være særligt relevant for danskere i udlandet. Det nye opholdskrav betyder, at man kun vil kunne få dagpenge, hvis man har opholdt sig i Danmark eller et andet EU/EØS-land eller Schweiz i mindst 7 ud af de seneste 8 år. 

Borgere, som ikke opfylder kravet, vil ved arbejdsløshed i Danmark kun kunne søge den såkaldte integrationsydelse – vel at mærke, hvis vedkommende opfylder betingelserne.

Hvem er undtaget?
Følgende danskere i udlandet vil ifølge det politiske udspil være undtaget fra opholdskravet:

  • Medarbejdere udstationeret uden for EU for en dansk myndighed.
  • Medarbejdere udstationeret uden for EU for en dansk virksomhed.
  • Studerende på en uddannelsesinstitution uden for EU.
  • Søfolk og andre med arbejde på skibe indregistreret i Danmark.

Forslagsstillernes argumentation er, at man fremover aktivt skal deltage i det danske samfund for at kunne drage fordel af sine indbetalinger til en a-kasse. Det er således uden betydning, at man i en årrække har betalt a-kasse kontingentet.

Hvad er tidshorisonten? 
Ifølge det skriftlige aftaleoplæg (se faktaboks) er det ambitionen, at de nye regler skal træde i kraft fra den 1. januar 2019, og at de indføres således:

  • Opholdskravet i 2019: ophold i Danmark i 5 ud af 8 år.
  • Opholdskravet i 2020: ophold i Danmark i 6 ud af 8 år.
  • Opholdskravet i 2021: ophold i Danmark i 7 ud af 8 år.

Opholdskravet i skatteaftalen i sammenhæng med dagpenge vil indebære, hvis kravet bliver til lov, at udlandsdanskere, som fx aktuelt arbejder i en kinesisk virksomhed i Kina – såfremt vedkommende føler sig sikker på ikke at flytte til Danmark tidligere end 2021 – logisk set bør overveje at lade være med fremover at betale kontingent til en a-kasse, idet sådanne indbetalinger ikke vil medføre, at der kan ydes dagpenge i Danmark de første mange år frem.

Det politiske udspil opleves af mange udlandsdanskere og internationalt orienterede organisationer i Danmark som overraskende kortsigtet – ikke mindst set i lyset af en potentiel negativ konsekvens for Danmarks konkurrenceevne, samt ødelæggende for arbejdskraftens mobilitet.

En dansk forsker, der overvejer at flytte nogle år til udlandet for at arbejde med en PhD eller postdoc på en forskningsinstitution uden for EU, er ikke sikret en arbejdsplads ved hjemkomst til Danmark. Med forslaget vil vedkommende heller ikke have et helt basalt økonomisk sikkerhedsnet i kraft af indbetalinger til en a-kasse.

Uden den sikkerhed, en a-kasse tilbyder, vil et ukendt antal nuværende udlandsdanskere vælge Danmark fra.

Se ligeledes debatindlægget af Danes Worldwide, Djøf, Ingeniørforeningen IDA samt Søfartens Ledere i Berlingske den 11. februar 2018.

Hele forslaget
Her finder du den fulde aftaletekst bag det politiske forslag (se ”faktaark optjeningsprincipper” nederst i linket).

Back to Top

Til top

Kontakt

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes(a)danes.dk
Tlf +45 3332 0913    

 

 

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev