Danes Worldwides historie

Foreningen for globale danskere gennem tiderne

danes worldwide, foreningen for globale danskere

Bliv medlem af Danes Worldwide

Globale danskere i mere end 100 år

Danes Worldwide er en organisation, som har til formål at være bindeled mellem Danmark og danskere ude i verden. Det har vi over 100 års erfaring med, for organisationen blev stiftet i 1919 – dengang med navnet Dansk Samvirke.

Fundamentet blev støbt allerede i 1902, da organisationen ”De danske Atlanterhavsøer” blev stiftet. Foreningen havde til opgave at styrke forbindelsen mellem Danmark og de fjernere dele af riget: Færøerne, Island, Grønland og De Dansk-Vestindiske øer.

Da de Vestindiske Øer blev solgt i 1916, og Island i 1918 løsnede båndene til Danmark, begyndte foreningens eksistensberettigelse at forsvinde. Medlemstallet faldt drastisk. Men i stedet for at nedlægge og opløse foreningen besluttede man efter mange overvejelser at søge nye græsgange. Synsfeltet blev udvidet til alle lande i verden, hvor der boede danskere eller fandtes danske interesser. Kort sagt ønskede man at fremme samarbejdet mellem Danmark og de danske i udlandet.

Den 30. april 1919 så foreningen Dansk Samvirke dagens lys med det formål ”at samle danske Interesser på alle Områder, både i Hjemlandet og ude i Verden, samt i Udlandet at bidrage til Oplysning om danske Forhold”, som det står i formålsparagraffen. Formålet er stadig det samme, også selv om om foreningen i 1998 ændrede navn til Danes Worldwide.

Erhvervslivet som medstifter

Mange af Danes Worldwides medlemmer er udstationerede medarbejdere fra danske virksomheder. Sådan var det også i 1919, og derfor har Danes Worldwide altid haft god kontakt til erhvervslivet. Det var virksomheder som Carlsberg, FLSmidth og Østasiatisk Kompagni, der var blandt de ”Stiftende Bidragydere”.

Gennem årene har Danes Worldwide medvirket til etablering af forbindelse mellem danske eksportvirksomheder og danske forretningsfolk i udlandet. Også danskere i udlandet, som ønsker at sælge danske produkter, er via os blevet sat i forbindelse med de relevante institutioner i Danmark.

Fra Danmarks Posten til DANES

Helt fra begyndelsen var det et mål at udgive et medlemsblad, som kunne formidle relevant viden fra Danmark til udlandsdanskerne, men også mellem medlemmerne. Det første nummer af ”Danmarks Posten” udkom i januar 1920 og var på 32 sider. Her skrev Georg Brandes om Danmark og danskernes karakteristika, Knud Rasmussen gjorde sig tanker om Grønland i fortid og fremtid, og bladet bragte et uddrag af digteren Emil Bönnelyckes ”Asfaltens sange” med indledningen: ”Jeg er Blæsten, som bringer Bud til Eder i fremmede Lande, som længes hjem.” Nyhederne hjemmefra handlede bl.a. om, at verdens største motorskib var løbet af stablen i København.

Bladet er flere gange blevet relanceret og har fået tidssvarende udseende og indhold. I en lang periode udkom bladet fire gange årligt under navnet DANES. Bladet er i dag erstattet af vores digitale nyhedsbrev DANES UPDATE.

Danes Worldwide er naturligvis fulgt med tiden og kommunikerer i dag på tværs af flere platforme, heriblandt Facebook, LinkedIn, InstagramYouTube, nyhedsbreve.

Medlemsarrangementer for udlandsdanskerne

Fra 1935 og mange år frem blev der hvert år afholdt et medlemsmøde på Kronborg. Her fik vores medlemmer mulighed for at mødes og udveksle erfaringer med hinanden.

I dag skifter lokation og format fra gang til gang. Senest har Danes Worldwide i 2015 afholdt en stor fest i Politikens Hus for at fejre loven om dobbelt statsborgerskab. Generelt afholder Danes Worldwide en god blanding af store og små arrangementer, der alle er til stor glæde for vores medlemmer.

Stregtegning af medlemsmødet på Kronborg. (C) Danes Worldwide.

Globale danskere under 2. Verdenskrig

Under krigen mistede mange danskere i Fjernøsten deres eksistensgrundlag, og kontakten til udlandsdanskere generelt blev besværliggjort. Foreningen koncentrerede sig om at støtte de mange, som vendte tilbage til Danmark, og medlemstallet røg drastisk i vejret. Det toppede i 1947 med over 7.000 medlemmer – uden tvivl som følge heraf.

For de danskere, der mistede alt, indledte den daværende formand, Jørgen Saxild, et næsten 10-årigt hjælpearbejde, der spændte fra økonomisk støtte til socialt netværk. I 1949 fik foreningen sit eget hus i ambassadekvarteret på Østerbro. Huset var foruden at huse sekretariatet mødested for hjemvendte danskere.

Fredensborghusene

I 1962-63 fik foreningen arkitekten Jørn Utzon til at bygge 30 rækkehuse og 47 gårdhavehuse, kaldet Fredensborghusene – opkaldt efter beliggenheden.

Danes Worldwides medlemmer kan blive skrevet op til en bolig i Fredensborghusene; det kræver dog, at man har boet og arbejdet i udlandet i minimum to år. Til husene hører også nogle fællesfaciliteter – blandt andet den såkaldte Saxild-sal, som bliver brugt til kulturelle arrangementer og lignende.

Den Danske Sommerskole bliver til Sommerskolen

I 1981 blev Den Danske Sommerskole til – på baggrund af et læserbrev i Berlingske Aftenavis, hvor et medlem efterlyste en sommerskole, hvor danske børn i udlandet kunne mødes og samtidig lære dansk. En selvejende institution blev stiftet, og allerede i marts samme år kunne man melde alt udsolgt. 31 elever var tilmeldt de første knap tre ugers sommerundervisning på Bagsværd Kostskole.

Gennem de sidste 35 år er Sommerskolen vokset, så der nu er plads til ca. 500 elever. Fra 2013 blev det også muligt at deltage i konfirmationsundervisning på Sommerskolen – med efterfølgende konfirmation – ligesom vi i 2015 lancerede Familie-Sommerskolen, som stadig vokser.

Danskundervisning på tværs af landegrænser

I 1990 indgik Danes Worldwide et samarbejde med Undervisningsministeriet, og foreningens fjernundervisningsprojekt blev en realitet. I dag hedder det Online danskundervisning – men vi tilbyder stadig danskundervisning fra 0. til 9. klasse.

Undervisningen foregår via nettet og er tilrettelagt, så børnene kan følge den ved siden af deres almindelige skolegang. Undervisningen giver børnene kompetencer på folkeskoleniveau, så de – hvis de kommer tilbage til Danmark – har danskkundskaber, der svarer til deres alder.

Der samarbejdes med Den Danske Sommerskole, så de elever, der følger onlineundervisningen, kan aflægge 9.-klasseprøven i forbindelse med deres ophold i Danmark. 

Danes Worldwide har siden 2015 desuden tilbudt online danskundervisning på begynder­niveau. I 2017 blev også et tilbud om basisdansk – Dansk på mellemniveau –  føjet til familien af online undervisnings­produkter.

I 2023 kom Leg og lær dansk til. Materialet er til forældre med børn mellem 4 og 6 år, som endnu ikke taler dansk.

Medlemsfordele

Støt det politiske arbejde for dine interesser som global dansker. Samtidig får du en masse fordele som fx juridisk rådgivning, rabat på danskundervisning og hoteller samt adgang til ekspertviden og eksklusive arrangementer.

Find alle fordelene ved et medlemsskab

Årets verdensdansker

I 2008 indstifter Danes Worldwide prisen Årets Verdensdansker. Prisen hædrer en dansker, der har gjort en særlig og synlig indsats for at markere Danmark og danske værdier i udlandet. Derudover må den indstillede til prisen gerne have fungeret som døråbner og rollemodel for danskere i udlandet.

Det endelige valg af Årets Verdensdansker træffes af Danes Worldwides bestyrelse på baggrund af indstillinger fra vores repræsentanter. Med titlen følger en skulptur designet af den anerkendte danske glaskunstner Stig Persson. Skulpturen er en blå glaskugle – en globus, hvor konturerne af Danmark er markeret. Desuden bliver Årets Verdensdansker hædret med et livsvarigt medlemsskab af Danes Worldwide.