Online Danskundervisning: Oversigt over vores tre niveauer

danes worldwide danskundervisning

Danes Worldwide tilbyder Online Danskundervisning til børn fra seks år samt unge og voksne i udlandet på tre niveauer: Begynderdansk, Dansk på mellemniveau og Skoledansk.

Er du stadig i tvivl? Så tager vores uddannede lærere altid gerne en vejledende samtale pr. telefon.

Begynderdansk

teenagere, online danskundervisning, danes worldwide

NB. Vi er ved at udvikle en ny – og endnu bedre – version af Begynderdansk, som er klar, når det nye skoleår begynder efter sommerferien. Men allerede fra omkring 1. juni åbner vi for tilmelding.

Det nye Begynderdansk bliver et samlet program, der henvender sig til alle fra 10 år og opefter.

Læs mere om Begynderdansk.

Dansk på mellemniveau

Dansk på mellemniveau er opdelt i to niveauer: Basisdansk (B1) er for dem, der kan begå sig nogenlunde på dansk i hverdagen, men som stadig mangler en vis basal korrekthed i deres sprog.

Videre med dansk (B1+) er for dem, der allerede har styr på den basale grammatik og er klar til at fokusere mere på sprogets detaljer og nuancer. Begge niveauer har fokus på dansk kultur, samfund og historie.

Læs mere om Dansk på mellemniveau

Skoledansk

To unge piger sidder ved computer

Skoledansk er alderssvarende danskundervisning fra 0. – 9. klasse med mulighed for at afslutte med Danmarks officielle 9.-klasseprøve i faget dansk.

Undervisningen, der varetages af vores uddannede lærere, er tilrettelagt, så den kan passes ind ved siden af den lokale skolegang. Det er dog en forudsætning, at forældrene bakker aktivt op om lektielæsning og lærerkontakt.

Læs mere om Skoledansk.