Online Danskundervisning: Oversigt over vores tre niveauer

Danes Worldwide danskundervisning

Danes Worldwide tilbyder Online Danskundervisning til børn, unge og voksne i udlandet på tre niveauer: Begynderdansk, Dansk på mellemniveau og Skoledansk.

Er du stadig i tvivl? Så tager vores veluddannede lærere altid gerne en vejledende samtale pr. telefon. Du kan ringe til dem på (+45) 3332 0913.

Begynderdansk

teenagere, online danskundervisning, danes worldwide

Begynderdansk er inddelt i to niveauer: Begynderdansk (A1) og Begynderdansk 2 (A2). Kurserne henvender sig til børn fra 10 år samt unge og voksne, som ønsker at lære dansk helt fra bunden. Man behøver ikke at have kendskab til dansk i forvejen for at kunne følge kurset.

På kurset bliver eleverne introduceret for et basalt ordforråd og de mest grundlæggende sætningsstrukturer på dansk.

Læs mere om Begynderdansk

Dansk på mellemniveau

Dansk på mellemniveau er opdelt i to niveauer: Basisdansk (B1) er for dem, der kan begå sig nogenlunde på dansk i hverdagen, men som stadig mangler en vis basal korrekthed i deres sprog.

Videre med dansk (B1+) er for dem, der allerede har styr på den basale grammatik og er klar til at fokusere mere på sprogets detaljer og nuancer. Begge niveauer har fokus på dansk kultur, samfund og historie.

Læs mere om Dansk på mellemniveau

Skoledansk

To unge piger sidder ved computer

Skoledansk er alderssvarende danskundervisning fra 0. – 9. klasse med mulighed for at afslutte med Danmarks officielle 9.-klasseprøve i faget dansk.

Undervisningen, der varetages af vores uddannede lærere, er tilrettelagt, så den kan passes ind ved siden af den lokale skolegang. Det er dog en forudsætning, at forældrene bakker aktivt op om lektielæsning og lærerkontakt.

Læs mere om Skoledansk