Online danskundervisning: Oversigt på vores forskellige niveauer

Danes Worldwide danskundervisning

Danes Worldwide tilbyder online danskundervisning til børn, unge og voksne i udlandet på flere niveauer: Begynderdansk, Dansk for øvede og Skoledansk.

Er du i tvivl om niveau? Så tag en snak med vores uddannede lærere. Du kan ringe til dem på (+45) 3332 0913.

Begynderdansk

teenagere, online danskundervisning, danes worldwide

Begynderdansk er inddelt i to niveauer: Begynderdansk A1 og Begynderdansk A2. Kurserne henvender sig til børn fra 10 år samt unge og voksne, som ønsker at lære dansk helt fra bunden. Man behøver ikke at have kendskab til dansk i forvejen for at kunne følge kurset.

På kurset bliver eleverne introduceret for et basalt ordforråd og de mest grundlæggende sætningsstrukturer på dansk.

Læs mere om Begynderdansk

Dansk for øvede

Dansk for øvede er opdelt i to niveauer: Basisdansk B1 er for dem, der kan begå sig nogenlunde på dansk i hverdagen, men som stadig mangler en vis basal korrekthed i deres sprog.

Videre med dansk B2 er for dem, der allerede har styr på den basale grammatik og er klar til at fokusere mere på sprogets detaljer og nuancer. Begge niveauer har fokus på dansk kultur, samfund og historie.

Læs mere om Dansk for øvede

Skoledansk

To unge piger sidder ved computer

Skoledansk er alderssvarende danskundervisning fra 0. – 9. klasse med mulighed for at afslutte med Danmarks officielle 9.-klasseprøve i faget dansk. Skoledansk henvender sig til børn fra 6 år og op.

Undervisningen, der varetages af vores uddannede lærere, er tilrettelagt, så den kan passes ind ved siden af den lokale skolegang. Det er dog en forudsætning, at forældrene bakker aktivt op om lektielæsning og lærerkontakt.

Læs mere om Skoledansk

2 unger sidder på tablet og kigger på uddannelsesforum - Danes Worldwide

Hvad siger vores elever og deres forældre?

“Vi er dybt imponerede over jeres undervisningstilbud. Det faglige niveau er virkelig højt, feedback på afleveringer er altid kvalificeret og brugbar, og den digitale undervisningsform fungerer helt fantastisk godt. Derudover er det virkelig fedt, at man altid får super hurtigt svar, når man kontakter lærer eller undervisningsledelse med spørgsmål eller lignende” – Gitte, mor til Anna-Ida, tidligere elev.