Online Danskundervisning: Oversigt over vores tre niveauer

danes worldwide danskundervisning

Danes Worldwide tilbyder Online Danskundervisning til børn fra seks år samt unge og voksne i udlandet på tre niveauer: Begynderdansk, Basisdansk og Skoledansk.

Er du stadig i tvivl? Så tager vores uddannede lærere altid gerne en vejledende samtale pr. telefon.

Begynderdansk

teenagere, online danskundervisning, danes worldwide

Begynderdansk tilbydes til to aldersgrupper: Henholdsvis de 6-12-årige og aldersgruppen 13+.

Der er tale om to sjove og seriøse online læringsprogrammer for dem, som skal lære dansk for første gang og dermed ikke har nævneværdigt kendskab til sproget.

Læs mere om Begynderdansk.

Basisdansk

To små børn sidder ved computer

Basisdansk 13+ er for dem, som kan begå sig på dansk i hverdagen, men som ikke taler eller skriver et alderssvarende dansk. Basisdansk 13+ giver masser af faglige udfordringer i mundtlig og skriftlig dansk.

Eleverne på Basisdansk 13+ har hver uge en opgave med overskriften “Klasseblog”, hvor eleverne diskuterer og kommenterer på hinandens indlæg.

Læs mere om Basisdansk 13+.

Skoledansk

To unge piger sidder ved computer

Skoledansk er alderssvarende danskundervisning fra 0. – 9. klasse med mulighed for at afslutte med Danmarks officielle 9.-klasseprøve i faget dansk.

Undervisningen, der varetages af vores uddannede lærere, er tilrettelagt, så den kan passes ind ved siden af den lokale skolegang. Det er dog en forudsætning, at forældrene bakker aktivt op om lektielæsning og lærerkontakt.

Læs mere om Skoledansk.