“Politikerne får svært ved at ignorere os”

Citatet stammer fra Ana d’Auchamp, som er medlem af Danes Worldwide. For første gang har hun valgt at engagere sig direkte i foreningens politiske arbejde. Det sker i forbindelse med forberedelserne til De Globale Danskeres Parlament.

Penge

Fuld skattepligt til Danmark

Hvis en person er fuldt skattepligtig til Danmark, skal denne svare skat til staten af alle sine indtægtskilder, hvad end disse stammer fra Danmark, eller fra andre lande. Dette kaldes globalindkomstprincippet og medfører i praksis en del komplikationer i forbindelse med dobbeltbeskatning.

Lommeregner

Begrænset skattepligt til Danmark

Som dansker i udlandet skal du være opmærksom på, at en række indtægter altid vil blive beskattet i Danmark. I artiklen får du den nødvendige viden om begrænset skattepligt og dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Navigating the World: Four Archetypes of Expat Women

Neha Thakkar, an experienced expat and advisor with over two decades of living abroad, delves into the lives of expat women, unveiling four distinct archetypes that capture the essence of their international experiences.

Oversigt over banktjenester til danskere i udlandet

Hvad tilbyder de danske banker globale danskere med bopæl i udlandet? Find svaret i vores bankoversigt, hvor der også er konkrete råd til dig, der har en udenlandsk konto eller vil skifte bank.

Hvorfor lære dansk?

Der kan være mange grunde til at lære dansk. Her kan du møde tre af vores elever, som har helt særlige grunde til det. Som f.eks. Valentine, der begyndte til dansk, fordi hun skulle til audition på et Shakespeare-skuespil.

facaden på en bank

Globale danskere oplever bankudfordringer

Flere globale danskere i udlandet har oplevet udfordringer med deres bank i Danmark. Men hvorfor er det sådan, hvad må bankerne, og hvad kan du selv stille op?