Inden du flytter til udlandet

Uanset om dit udlandsophold er en permanent flytning eller en udstationering, så er der meget at håndtere og kan for mange være en stor og uoverskuelig proces. Vi har derfor lavet en kort guide, som berører nogle af de emner, der kan være nødvendige at forholde sig til i forbindelse med udrejsen.

ung kvinde med mange muligheder

Uanset om dit udlandsophold er en permanent flytning eller en udstationering eller om du er alene eller som familie, så er der meget at håndtere og kan for mange være en stor og uoverskuelig proces. Vi har derfor lavet en kort guide, som berører nogle af de emner, der kan være nødvendige at forholde sig til i forbindelse med udrejsen.

Kontrakt og løn for kommende udlandsdanskere

Kontrakt
Hvis du skal udstationeres til udlandet, er det altafgørende at du danner dig et godt overblik over ansættelseskontrakten, inden du takker ja til jobbet. Det kan i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at få din fagforening til at gennemgå kontrakten. Hvis du skal ansættes på lokale vilkår under dit udlandsophold, vil din kontrakt i de fleste tilfælde være udformet på det lokale sprog, hvorfor du bør rådføre dig med en advokat eller tolk.

Når du gennemgår kontrakten, anbefaler vi, at du bl.a. kigger efter følgende punkter:

  • Varigheden af stillingen samt dens kompetenceforhold.
  • Arbejdsvilkår og løn. Herunder pension, bil og bonus.
  • Arbejdstid. Herunder overarbejde, ferie- og sygedage samt rejser.
  • Forsikringer.
  • Opsigelsesvilkår.
  • Aftale om bolig.
  • Aftale om familie. Er udgifterne til samlevers pension inkluderet og er dine børns skolegang finansieret af arbejdsgiveren.

Løn

Når du rejser ud, vil arbejdsgiveren ofte afholde nogle af de udgifter, som du selv ville være ansvarlig for i Danmark. Dette omfatter eksempelvis bolig, telefon, skoler osv. Lønnen vil desuden sjældent være underlagt en specifik overenskomst, men derimod blive fastsat i den individuelle aftale. Desuden vil lønnens størrelse afhænge af, hvilket land og hvilken by du rejser til, hvorfor landets prisniveau har meget at sige. Derudover har længden af udstationeringen også stor indflydelse på lønnen og dine ansættelsesvilkår. Ved et kort udstationeringsophold vil lønnen i de fleste tilfælde være højere, mens at andre goder vil være mindre.

Det er yderligere vigtigt at lønnen afspejler, at den skal kompensere for flere indtægter, som ville være opnået i Danmark. Eksempelvis ens medrejsendes arbejdsindkomst og pensionsopsparing.

billede_danes_worldwide_presse

Den medfølgende familie

Skoler
Hvis du flytter til udlandet med børn, er det vigtigt, at du undersøger udbuddet af skoler og daginstitutioner inden udrejse. Det kan specielt være relevant at undersøge, hvilke skoler der er i området, hvad prisen for skolegangen er og vigtigst, om der er ledige pladser på skolen. Internationale skoler vil oftest koste 5000-10.000 kr. pr barn pr. måned, hvor du udover denne udgift skal betale for indmeldelse, bøger og i nogle tilfælde skoleuniform. Undersøg dog om disse udgifter er dækket i din kontrakt.

Vuggestuer og børnehaver vil muligvis ikke være et lige så kendt fænomen, som det er i Danmark. Dog kan du eventuelt undersøge, om en au-pair kan passe dine børn, indtil de er gamle nok til at skulle i skole. Dette kan i mange tilfælde være en billigere løsning end pasningsinstitutioner, hvis der er tale om mindre børn, som skal passes i hverdagene. Husk i denne forbindelse at tjekke referencer, tilladelser samt om arbejdsvilkårene er forsvarlige.

Arbejdstilladelse
Hvis du skal udstationeres til et andet EU/EØS-land eller Schweiz, er det ikke nødvendigt at have visum eller opholds- og arbejdstilladelse. Det er dog vigtigt, at du registrerer dig hos myndighederne i det land, du befinder dig i indenfor 3 måneder, så du kan få et opholdsbevis. Hvis du modsat skal til et ikke-EØS-land, vil både visum samt opholds- og arbejdstilladelse i stort set alle tilfælde være et krav.

Du kan sjældent få arbejdstilladelsen, når du er ankommet til det land, du skal udstationeres til. Derfor anbefales det, at du indhenter denne forud fra afrejse. Oftest vil det være din arbejdsgiver, der er ansvarlig for din arbejdstilladelse, hvorfor det også er arbejdsgiveren, der skal aftale med myndighederne i det pågældende land, at du må arbejde. Det er derfor vigtigt, at din kontrakt specificerer, at din arbejdsgiver er ansvarlig for alt papirarbejde vedrørende opholdet. Husk dog at det er dit ansvar, hvis papirerne ikke er i orden, når du ankommer til udstationeringslandet.

Bevar det danske sprog
Når du rejser til et land, hvor lokalsproget ikke er dansk, kan du og dine børn have behov for, at det danske sprog vedligeholdes. Hos Danes Worldwide tilbyder vi online danskundervisning samt en Sommerskole og Familie-Sommerskole for børn og unge, som er med til at vedligeholde det danske sprog. Onlineundervisningen tilbydes på tre forskellige niveauer til forskellige aldersgrupper. Læs meget mere om vores tre niveauer. Familie-Sommerskolen udbydes til børn mellem 6-9 år OG 10-13 år sammen med forældre eller bedsteforældre, mens Sommerskolen er for børn i alderen 10-17 år.

Råd fra en udstationeret forælder

Hør Pia Solmers erfaringer med at bo i udlandet med hele familien.

Bolig og skatteforhold for udlandsdanskere

Hvis du flytter fra Danmark og dermed opgiver din helårsbolig, er du ikke længere fuldt skattepligtig til Danmark. Dette er gældende, hvis du sælger boligen eller udlejer boligen uopsigeligt fra din side i minimum tre år. I så fald vil du ikke længere være fuldt skattepligtig til Danmark. Hvis du modsat vælger at beholde din helårsbolig under udstationeringen, vil du stadig være fuld skattepligtig til Danmark. Effekten af din skattepligt til Danmark vil dog oftest blive mindsket af dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har med rigtigt mange lande.

Netværk i udlandet

Når du kommer til et nyt land, vil du oftest ikke kende nogen, når du ankommer. Derfor kan det være en stor fordel at skabe sig et netværk hurtigt med de lokale i byen, men vi kan også stærkt anbefale at blive en del af et dansk netværk. Begge dele kan være lige vigtige alt efter dine ønsker og behov for at etablere dig så godt som muligt.

Hos Danes Worldwide har vi 100 repræsentanter fordelt på 57 lande. Repræsentanterne er frivillige udlandsdanskere, som har sagt ja til at være kontaktpersoner for danskere i det givne lokalområde. Repræsentanterne er meget engagerede, når det handler om at afholde arrangementer af social karakter. Dette kan være alt fra ture til julefrokoster eller andre arrangementer. Derudover er repræsentanterne også altid behjælpelige ift. at besvare spørgsmål om lokalområdet. Eksempelvis angående sygesikring, tandlæge, internet eller andet.

Læs meget mere her om repræsentanterne og se, om der befinder sig én i netop det område, du skal udstationeres til.

Læs mere om at flytte til udlandet

For at blive klogere på hvad det indebærer at rejse ud, kan det være interessant at læse om andres erfaringer og oplevelser med udstationeringer og udlandsophold.

Læs eksempelvis bogen ”Blød landing”. Bogen giver et billede af, hvad udstationerede familier kan forvente eller blive udfordret på, og hvad der skal til for at trives i livet ude.” Blød landing” er skrevet af Mette Hald og Camilla Thorgaard. Udgivet i 2014.

Desuden er bogen ”Go – min ultimative guidebog før, under og efter vores ophold i udlandet ”skrevet af Maria Kofod Techow, Emilie Frijs Due og Bente Skovby Burke. Bogen er for børn i alderen 6-13 år, som skal udstationeres med deres familie. Bogen er interessant at læse, da den fokuserer på, hvordan udstationeringen kan påvirke børnene ift. de kulturelle udfordringer, som et udlandsophold kan medføre.


Opdateret d. 15.02.19.

Har du spørgsmål om at flytte til udlandet? Så sidder vi klar ved telefonerne. Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. +45 3332 0913 eller læse mere om et medlemskab af Danes Worldwide her.