Inden du flytter til udlandet

Uanset om dit udlandsophold er en permanent flytning eller en udstationering, så er der meget at håndtere, og det kan for mange være en stor og uoverskuelig proces. Her i artiklen gennemgår vi alle de praktiske ting, du bør være opmærksom på, når du vil flytte til udlandet.

familie, usigt, bjerge

Har du besluttet dig for at tage springet? Et nyt eventyr og liv som udlandsdansker venter i horisonten. Tillykke! Lige om lidt bliver du en hel masse oplevelser rigere – både professionelt og personligt.

Der er bare lige et enkelt bump eller to på vejen. Bump, som vi igen og igen oplever, at nye udlandsdanskere ikke havde taget højde for. Måske fordi rejse-euforien overskyggede de kedelige detaljer, måske fordi du fortalte dig selv, at ”det bliver ikke et problem for en agil verdensborger som mig”, eller måske bare fordi, det er ret svært at planlægge sit liv efter udfordringer, man endnu ikke har mødt.

Det er dét, du har os til. For vi vil så gerne have, at den kommende udstationering eller udflytning bliver en succes. Både for dig og for hele den medfølgende familie, hvis det er tilfældet. Derfor gennemgår vi her nogle af de typiske faldgruber, som vi støder på blandt udlandsdanskerne. Og vi har naturligvis krydret det hele med løsningsforslag eller gode råd til at tage med i kufferten:

Destinationen – dit nye bopælsland

Er dit nye hjem på toppen af en bjergtop eller midt i storbyens larm? Dit nye hjem bliver med garanti anderledes, nyt, spændende og en stor oplevelse. Men når den første eufori har lagt sig, melder hverdagens udfordringer sig. Og så kan det, der ved første møde virkede charmerende og eksotisk, nu virke som et irritationsmoment.

Det kan fx være et meget omstændeligt bureaukrati, som gør, at du måske skal stå i kø i timer for at betale en regning. Eller at man det nye sted har en noget anden opfattelse af tid og aftaler – som betyder, at du venter forgæves på fx håndværkere, som hverken kommer til den aftalte tid eller den aftalte dag.

Derfor er det en rigtig god idé at indstille sig på, at selv i de lande, vi tror ligner os selv rigtig meget, kan mødet blive en overraskelse. Ja, måske ligefrem et kulturchok. Her kan du med fordel opsøge bøger eller google dig til oplysninger om dit nye hjemland. Eller – hvis du har muligheden – tale med nogen, som kender landet fra egne erfaringer.

Når det så er sagt, handler det mest om at gå til oplevelsen med åbent sind og oprejst pande. For forskellene er jo også en del af det spændende ved at skulle leve i et nyt land med en ny kultur.

Som medlem af Danes Worldwide har du også mulighed for at kontakte vores lokale repræsentant, som står klar, hvis du har brug for råd og vejledning. Eller bare en kop kaffe og en snak med én, som også taler dansk. Du kan læse mere om vores repræsentantkorps længere nede i artiklen.

flyver, solnedgang, rejse, danes worldwide

Kontrakt og løn, når du vil flytte til udlandet

Det job, der venter i den anden ende, bliver hurtigt omdrejningspunktet i den kommende flytning. Derfor er der en række elementer, det er vigtigt at forholde sig til, når du skal flytte til udlandet:

Arbejdstilladelse

Hvis du skal udstationeres til et andet EU/EØS-land eller Schweiz, er det ikke nødvendigt at have visum eller opholds- og arbejdstilladelse. Det er dog vigtigt, at du registrerer dig hos myndighederne i det land, du befinder dig i inden for tre måneder, så du kan få et opholdsbevis. Hvis du modsat skal til et ikke-EØS-land, vil både visum samt opholds- og arbejdstilladelse i stort set alle tilfælde være et krav.

Du kan sjældent få arbejdstilladelsen, når du er ankommet til det land, du skal udstationeres i. Derfor anbefales det, at du indhenter denne, inden du rejser. Oftest vil det være din arbejdsgiver, der er ansvarlig for din arbejdstilladelse, hvorfor det også er arbejdsgiveren, der skal aftale med myndighederne i det pågældende land, at du må arbejde. Det er derfor vigtigt, at din kontrakt specificerer, at din arbejdsgiver er ansvarlig for alt papirarbejde vedrørende opholdet. Husk dog, at det er dit ansvar, hvis papirerne ikke er i orden, når du ankommer til udstationeringslandet.

Kontrakt

Hvis du skal udstationeres til udlandet, er det altafgørende, at du danner dig et godt overblik over ansættelseskontrakten, inden du takker ja til jobbet. Det kan i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at få din fagforening til at gennemgå kontrakten. Hvis du skal ansættes på lokale vilkår under dit udlandsophold, vil din kontrakt i de fleste tilfælde være udformet på det lokale sprog, hvorfor du bør rådføre dig med en advokat eller tolk.

Når du gennemgår kontrakten, anbefaler vi, at du bl.a. kigger efter følgende punkter:

  • Varigheden af stillingen samt dens kompetenceforhold.
  • Arbejdsvilkår og løn. Herunder pension, bil og bonus.
  • Arbejdstid. Herunder overarbejde, ferie- og sygedage samt rejser.
  • Forsikringer.
  • Opsigelsesvilkår.
  • Aftale om bolig.
  • Aftale om familie. Er udgifterne til samlevers pension inkluderet og er dine børns skolegang finansieret af arbejdsgiveren.

Løn

Når du rejser ud, vil arbejdsgiveren ofte afholde nogle af de udgifter, som du selv ville være ansvarlig for i Danmark. Dette omfatter eksempelvis bolig, telefon, skoler osv. Lønnen vil desuden sjældent være underlagt en specifik overenskomst, men derimod blive fastsat i den individuelle aftale. Desuden vil lønnens størrelse afhænge af, hvilket land og hvilken by du rejser til, hvorfor landets prisniveau har meget at sige. Derudover har længden af udstationeringen også stor indflydelse på lønnen og dine ansættelsesvilkår. Ved et kort udstationeringsophold vil lønnen i de fleste tilfælde være højere, mens andre goder vil være mindre.

Det er yderligere vigtigt at lønnen afspejler, at den skal kompensere for flere indtægter, som ville være opnået i Danmark. Eksempelvis ens medrejsendes arbejdsindkomst og pensionsopsparing.

Mand skriver på blok

Bolig og skatteforhold, når du flytter til udlandet

Hvis du flytter til udlandet og dermed opgiver din helårsbolig i Danmark, er du ikke længere fuldt skattepligtig til Danmark. Det gælder, hvis du sælger boligen eller udlejer boligen uopsigeligt fra din side i minimum tre år. I så fald vil du ikke længere være fuldt skattepligtig til Danmark.

Hvis du modsat vælger at beholde din helårsbolig under udstationeringen, vil du stadig være fuldt skattepligtig til Danmark. Effekten af din skattepligt til Danmark vil dog oftest blive mindsket af dobbeltbeskatnings-overenskomster, som Danmark har med rigtigt mange lande.

Husk, at vores medlemsrådgivning svarer på spørgsmål om skattepligt for udlandsdanskere.

Hvor skal du bo?

Så er der de mere lavpraktiske overvejelser ift., hvor du skal bo. Måske du allerede har fået en bolig stillet til rådighed af en virksomhed eller organisation. Men skal alle møblerne med fra Danmark, eller starter du forfra det nye sted?

En Global Mobility-partner kan være til hjælp i forbindelse med flytningen. Hos Danes Worldwide har vi en tæt kontakt til en flytteekspert hos MF Interlogistics, men der er mange spillere på markedet.

Planlægning

Det kan måske lyde som logik for dværghøns, men vi siger det alligevel: Planlæg den fysiske del af flytningen i god tid!

Det er jo heller ikke sikkert, at du behøver at have hver eneste grydeske med eller at fem vinterjakker er nødvendigt tæt på ækvator. Måske er flytningen til udlandet en kærkommen lejlighed til at få ryddet op og ud i nogle af alle de ting, vi alle sammen samler sammen, og som fylder i skabe og skuffer.

Samtidig er det vigtigt at lave aftaler med flyttefirmaet i god tid, så flyttelæsset ankommer til den nye destination ca. samtidig med dig og din familie. Vi har i pænt mange tilfælde set billeder af folk, der spiser på gulvet den første måned :-).

Netværk i udlandet

Facetime, Whatsapp, Skype, Zoom, Teams osv. har heldigvis gjort det lettere at bevare kontakten til familie og venner, hvor du end måtte bosætte sig henne. Men har du gjort dig tanker om, hvordan dit nye netværk skal se ud?

Det lokale netværk skal muligvis bygges op fra bunden, og selvom vi er stor fortaler for, at udlandsdanskere lader sig integrere i deres nye bopælsland, skal man starte et sted – fx med andre expats. Her kan vores repræsentantnetværk komme til gavn.

Repræsentanterne er frivillige udlandsdanskere, som har sagt ja til at være kontaktpersoner for vores medlemmer i det givne lokalområde. Repræsentanterne er meget engagerede, når det handler om at afholde arrangementer af social karakter.

Dette kan være alt fra fredagsøl og legeaftaler til julefrokoster eller andre arrangementer. Derudover er repræsentanterne også altid behjælpelige ift. at besvare spørgsmål om lokalområdet. Eksempelvis angående sygesikring, tandlæge, internet eller andet.

Derudover er der mange grupper, særligt på Facebook, der er centreret omkring danskere i et givent område. Også her kan der findes sparring, selskab og erfaringsdeling.

facemtime med bedsteforældre, danes worldwide

Familien, der flytter med til udlandet

Medfølgende partner

Er du medfølgende partner til en snarligt udstationeret? Så er der også en række udfordringer, du skal gøre dig overvejelser om.

Vi har set, at hvis en udstationering falder fra hinanden, er det som regel fordi partneren og/eller børnene aldrig faldt til i det nye. Gør jer derfor grundige overvejelser om, hvad det nye liv kommer til at bestå af – for alle parter – når I skal flytte til udlandet. Kan den medfølgende partner få arbejdstilladelse? Har vedkommende en anden beskæftigelse, som (lovligt) kan tages med ud af Danmark?

Den medfølgende partner bliver ofte hverdagens superhelt, der sørger for børn, hjem, opsøger nyt netværk, lærer lokalområdet at kende, holder kontakten til familien i Danmark osv. Hvad enten du ser frem til en tilværelse som hjemmegående eller satser på et globalt karriereforløb, så tal tingene godt igennem inden afrejse.

Her kan du se, hvilke tanker andre medfølgende partnere har gjort sig om at flytte med til udlandet

Børn og skolegang

Børn spiller en stor rolle i en succesfuld udstationering. Hvad synes de om at skulle flytte til udlandet? Hvor skal de gå i skole? Hvem skal de lege med? Er det sikkert at transportere sig selv hjem fra skole i det nye land? Listen er lang…

Hvis du flytter til udlandet med børn, er det vigtigt, at du undersøger udbuddet af skoler og daginstitutioner inden udrejse. Det kan specielt være relevant at undersøge, hvilke skoler der er i området, hvad prisen for skolegangen er og vigtigst, om der er ledige pladser på skolen.

Internationale skoler vil oftest koste 5.000-10.000 kr. pr. barn pr. måned, hvor du udover denne udgift skal betale for indmeldelse, bøger og i nogle tilfælde skoleuniform. Undersøg dog om disse udgifter er dækket i din kontrakt.

Vuggestuer og børnehaver vil muligvis ikke være et lige så kendt fænomen, som det er i Danmark. Dog kan du eventuelt undersøge, om en au-pair kan passe dine børn, indtil de er gamle nok til at skulle i skole. Dette kan i mange tilfælde være en billigere løsning end pasningsinstitutioner, hvis der er tale om mindre børn, som skal passes i hverdagene. Husk i denne forbindelse at tjekke referencer, tilladelser samt om arbejdsvilkårene er forsvarlige. Læs evt. indlægget “hvem passer vores børn i udlandet?”.

Dit barn bliver til et ”third culture kid”

Hos Danes Worldwide og Den Danske Sommerskole bruger vi begrebet Third Culture Kids om børn, der har ”hjemme” flere steder i verden.

I vores ekspertpanel sidder bl.a. Lene Rindom, som er kulturcoach. En kulturcoach kan bl.a. hjælpe familien med at tage børnene med ind i planerne om at flytte til udlandet, og de kan italesætte den frygt, som børnene måske går rundt med.

Bevar det danske sprog

Når du rejser til et land, hvor lokalsproget ikke er dansk, kan du og dine børn have behov for, at det danske sprog vedligeholdes. Hos Danes Worldwide tilbyder vi året rundt online danskundervisning, og Den Danske Sommerskole udbyder en Sommerskole og Familie-Sommerskole for børn og unge. Disse sommerskoler er med til at vedligeholde det danske sprog.

Onlineundervisningen tilbydes på tre forskellige niveauer til forskellige aldersgrupper. Læs meget mere om de forskellige muligheder her.

Læs mere om at flytte til udlandet

For at blive klogere på hvad det indebærer at flytte til udlandet, kan det være interessant at læse om andres erfaringer og oplevelser med udstationeringer og udlandsophold.

Læs eksempelvis bogen ”Blød landing”. Bogen giver et billede af, hvad udstationerede familier kan forvente eller blive udfordret på, og hvad der skal til for at trives i livet ude. ”Blød landing” er skrevet af Mette Hald og Camilla Thorgaard. Udgivet i 2014.

Desuden er bogen ”Go – min ultimative guidebog før, under og efter vores ophold i udlandet” skrevet af Maria Kofod Techow, Emilie Frijs Due og Bente Skovby Burke. Bogen er for børn i alderen 6-13 år, som skal udstationeres med deres familie. Bogen er interessant at læse, da den fokuserer på, hvordan udstationeringen kan påvirke børnene ift. de kulturelle udfordringer, som et udlandsophold kan medføre.