40 år med venskaber for livet

I 1981 blev Den Danske Sommerskole til – på baggrund af et læserbrev i Berlingske Aftenavis. Her efterlyste et medlem en sommerskole, hvor danske børn i udlandet kunne mødes og samtidig lære dansk.

Familiesammenføring udenlandsk par

CouchSurfing førte til bryllupsklokker

Når en dansker finder en udenlandsk partner, og de gerne vil slå sig ned i Danmark, skal de søge om familiesammenføring. For at få tilladelse er der iflg. de danske regler en række krav, som skal opfyldes. Man kan imidlertid også anvende de mere lempelige EU-regler. Det gjorde Julie og Andrew.

Hjemve under pandemien

Den 16. marts 2021, godt et år efter Danmark lukkede ned, igangsatte Danes Worldwide en spørgeskemaundersøgelse. Formålet var at kortlægge corona-pandemiens påvirkning på udlandsdanskere. Flere end 3.300 udlandsdanskere har deltaget i undersøgelsen, hvor vi blandt andet spurgte til deres overvejelser om at flytte tilbage til Danmark.

Danskkrav til de videregående uddannelser

Til de dansksprogede (og udvalgte engelsksprogede) videregående uddannelser er det et krav at kunne dokumentere danskkundskaber svarende til Dansk på A-niveau. Men hvad betyder det helt præcist, og er der andre muligheder for at opfylde kravet? Få svaret her.