Skole og uddannelse

Klar, parat, start!

Skole og uddannelse

Bliv klar til at navigere i det danske skole- og uddannelsessystem med vores arrangementer, artikler og guides på området.

Som medlem kan du også få personlig vejledning af vores skoleekspert eller få gode råd omkring studieliv i Danmark af vores jurister.
Generel introduktion til det danske skole- og uddannelsessystem på engelsk

This booklet provides a brief introduction to the Danish education system – from primary school to higher education.

Get the PDF

Borger.dk – din digitale indgang til det offentlige

Her er dit praktiske overblik over alt fra skolestart, skole-hjem-samtale, HHX, HTX, 7-trinsskalaen m.m., som du muligvis ikke er opdateret på efter at have opholdt dig uden for Danmark i en længere periode.

Læs mere om skole- og uddannelse

Oversigt over internationale skoler i Danmark

Skal barnet gå i international skole hjemme i Danmark? Her er et overblik over de 26 internationale skoler, hvor engelsk er undervisningssproget.

Se de internationale skoler

IB

Den internationale studentereksamen, IB, er anerkendt som adgangsgivende eksamen til videregående uddannelser på linje med studentereksamen.

IB er en toårig uddannelse, men kun for elever, der har gennemført 10. eller 11. år i en udenlandsk skole, og som behersker dansk. Andre skal have et forberedende år – svarende til 1. g. Det er ikke mange gymnasier, der udbyder en international linje.

IB-omregningsskalaen kan ses hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen her.

Christiane Conradt

Jeg vejleder om internationalt skolevalg i udlandet og om skolematch på det danske marked ifm. hjemkomst til Danmark – og mange sideordnede spørgsmål, der opstår i den forbindelse.

Christiane Louise Conradt-Eberlin, skoleekspert i Danes Worldwide