Et samarbejde mellem Danes Worldwide og Danish Students Abroad (DSA) 

Hvert år læser flere end 10.000 danske studerende hele eller dele af deres uddannelse i udlandet, hvilket er langt færre end antallet fra lande, vi normalt sammenligner os med. Til trods for at danske arbejdspladser i stigende grad efterspørger, at deres kommende medarbejdere har internationale kompetencer, og et stigende antal danske studerende viser interesse for at læse i udlandet, er der fortsat en lang række udfordringer for dem, som vælger at tage afsted.

Hør Laura fortælle om studievejledningen hos Danes Worldwide

Information om udlandsstudier

Derfor har Danes Worldwide og DSA har indgået et samarbejde for markant at forbedre informationen omkring udlandsstudier. Målgruppen er unge studerende fra Danmark, der ønsker at læse i udlandet og unge danskere bosat i udlandet, som ønsker at studere i Danmark.

Vi tilbyder nu studerende et samlet medlemskab af Danes Worldwide og DSA for kun 150 kr. om året. Du kan blive DSADW+ medlem her. Du kan læse mere om Danish Students Abroad (DSA) her

Vi vil gerne bidrage til, at danske studerende får samme muligheder som andre studerende for at læse hele eller dele af deres uddannelse i udlandet samt komme tilbage til Danmark for at bruge deres internationale kompetencer, interkulturelle forståelse og globale netværk. Disse kompetencer er en stor ressource for det danske samfund. Om det er i erhvervslivet, forskningsverdenen, den offentlige sektor, private organisationer eller i uddannelsesverdenen, vil de unges viden kunne benyttes positivt.

Supplement til studievejledningen

Studievejledningen er et supplement til gymnasiernes og de højere læreanstalters nuværende vejledning for studerende, der søger udveksling som led i de etablerede udvekslingsordninger. Vores forum henvender sig (også) til de studerende, der ønsker at studere udenfor de i forvejen etablerede udvekslingsordninger. 

Rådgivningen er ikke juridisk bindende, men som nævnt et forum for erfaringsudveksling som med flere og flere tilmeldte studerende stille og roligt vil blive stedet, hvor man søger råd og oplysning sammen med den vejledning, man i øvrigt får fra universiteterne selv.

To unge på en græsplæne

Hvad kan studievejledningen hjælpe dig med?

For at give et indblik i, hvad studievejledningen arbejder med, har vi samlet en række typiske spørgsmål, som vores studievejledning har svaret på inden for de sidste par måneder.  Det handler bl.a. om:

  • Hvor meget kan en dansk studerende arbejde pr. uge  i løbet af et helt uddannelsesforløb  i England/UK?
  • Hvordan griber jeg en universitetsansøgning an, hvilke krav er der, og hvordan kommer jeg i kontakt med universiteterne?
  • Hvilke universiteter er støtteberettigede og optager internationale studerende?
  • Kan jeg læse et semester i Spanien på engelsk? 
  • Hvor er det bedst for mig at starte i forhold til legatsøgning?
  • Jeg har ikke ”Dansk A”, da jeg har taget min studentereksamen i udlandet. Det er imidlertid et krav for at blive optaget på danske uddannelsesinstitutioner, så hvad gør jeg?
  • Når jeg som en dansk studerende læser en kandidatgrad i England, får jeg så betalt den del af uddannelsen, som det ville koste, hvis jeg tog uddannelsen i Danmark?

Vejledning og gode tips om studier i udlandet

Udover at besvare konkrete spørgsmål kan vores juridiske medarbejder give vejledning om, hvordan man som ung skal gå i gang med at søge uddannelse i udlandet. Derfor har vi skrevet denne step by step -guide, som blev udgivet på Danes Worldwides LinkedIn-profil i september 2016.

Vil du søge uddannelse i udlandet? Så læs vores step-by-step guide herunder (i PDF). 

Fra Danmark til udlandet

Skal du studere i udlandet, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan få SU, kan du læse nærmere om kravene på SU’s hjemmeside.

Du kan desuden se her, om dit drømmestudie i udlandet allerede er godkendt til SU på SU’s Fast Track liste.

Og du kan finde gode råd til legatansøgninger til studier i udlandet.

Fra udlandet til Danmark

Vores studievejleder har udarbejdet en step by step guide til dig, der skal søge optagelse på en dansk uddannelse med en udenlandsk gymnasieuddannelse. Den kan du læse her.

Vil du læse en videregående uddannelse i Danmark med en udenlandsk eksamen som grundlag?

Skal du omregne karakterer fra udlandet til danske? Så kan det gøres nemt og hurtigt via denne hjemmeside.

Går du, eller dit barn, på gymnasiet i udlandet, men ønsker at vende retur til Danmark for at studere på en videregående uddannelse, er her en liste fra Uddannelses- og Forskningsministeriet over, hvad man skal være opmærksomme på.

Vil du, eller dit barn, finde ud af hvilke uddannelsesmuligheder, der er i Danmark, kan I læse mere her, hvor UG giver indblik i danske uddannelser

Få information om optagelse på videregående uddannelser i Danmark.

Spørgsmål?

Ved vejledning til studier er du velkommen til at kontakte vores studievejleder, Maria, på dsa@danes.dk.

NB! Danes Worldwide og Danish Students Abroad kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle konsekvenser af vejledning givet under Forum for Erfaringsudveksling.