For unge

Få vejledning om alt fra uddannelse, bolig, kultur og økonomi målrettet unge, globale danskere.

Guide til unge, der skal hjem til Danmark

Unge udenlandsdanskere, som beslutter sig for at rejse tilbage til Danmark for at gennemføre et uddannelsesforløb, kan nemt blive udfordret på boligområdet. Danes Worldwides engagement i FREMBO og en nyligt indgået samarbejdsaftale med Base Camp er en hjælp til foreningens medlemmer, som søger bolig.

Jens Winther Andersen, repræsentant for Danes Worldwide

Mit jobønske er nok farvet af min baggrund som udlandsdansker

Julie Dalsgaard er en af de mange unge, der har deltaget i vores karriereevents. Læs interviewet her.

Mere om at flytte til Danmark

Du kan også bruge overlevelsesguiden, som en række af landets uddannelsesinstitutioner har lavet specifik til unge.

Rigtig meget relevant information i forbindelse med at flytte til Danmark er ikke aldersspecifikt. Find mere nyttig viden på vores generelle side om at vende hjem til Danmark her.